Design Lab S är en kollektiv designstudio.

Med övertygelsen om att alla bör få chansen att utforma hur världen ska se ut och fungera vill Design Lab S verka för var och ens rättighet att uttrycka erfarenheter, upplevelser och perspektiv i form av estetiska avtryck i samtiden. Verksamheten består av tre delar som kompletterar varandra: Design Lab S, Design Company S och Design Arkiv S.

Design Lab S är en kollektiv design studio, som sedan 2013 engagerar professionella designers och barn mellan 8 och 15 år i kollektiva skapandeprocesser. Sedan 2015 är även 80 år + välkomna. Tillsammans undersöker vi designprocesser, experimenterar med material och tillverkningstekniker och utforskar nya estetiska uttryck. Barnen som besöker Labbet bjuds in som jämlika medarbetare, med lika stor agens i designprocessen som professionella designers.

Close
Using Format