En teknik som jag delar med preppern är flätande, knopande,

knyplande. Det är en teknik jag använder för att fläta mitt hår, göra

makramé och armband. Preppern använder denna teknik i överlevnadsyfte i form av knopar i olika fällor, snaror, eldstäder.

För att återkomma till tekniken i formspråket i vattenflätningarna är

det ett sätt för mig att hacka ett traditionellt prepp. Genom att väldigt skulpturalt jobba med vattenkanalerna får man upp en bra spänst. För att också åkerkomma till min pappa som ikonen av mansbilden jag

diskuterar, kunde han aldrig fläta mitt hår. Han visste inte hur man

gjorde. Han känner till många snaror och knopar men inte hur han skulle fläta sin dotters hår. Därför använder jag flätningen som en symbol för icke mans och normativ prepp.

Close
Using Format