Ett försök att skydda och stänga ut genom att haspa eller regla en öppning eller dörr. Här är skyddet i form av gjutet klarglas 


Close
Using Format